Axvall satsar på Reining!

Axvalla Travets körhall i Axevall, mellan Skara och Skövde – är hemvist för SRHA’s tävlingar sedan flera år. Axvalla Travets styrelse har verkligen satsat på att göra Axvall till en samlingspunkt för olika ridsportgrenar, däribland western och reining. Körhallen har under vintern fått ett helt nytt underlag med en lerblandad sand som lämpar sig väl för flera sportgrenar.

Axvalla Travet har också tagit beslut om att införskaffa en harv från den europeiska representanten för de amerikanska Kiser harvarnaHenry Wijdeven i Holland. Wijdeven, som ansvarar för de främsta och största tävlingarna i Europa vad gäller western och i synnerhet reining, har besökt Axvall och ”godkänt” sandblandningen som lagts in. Med den nya harven kommer Axvall kunna ställa om för reining, andra westerntävlingar, körning och även för klassiska ridgrenar.

– ” Vi har köpt en harv som är ”top of the line” och är en av de få av märket Kiser här i Sverige. Harven levereras inom två veckor säger Per-Arne Henrysson, ansvarig för banan på Axvall.

Körhallen som är totalt 40 x 80 m är en trevlig och bra tävlingsplats. Axvalla travet har också över ett hundratal fria boxplatser för besökande hästar. I helgen som var hade SRHA tävlingar på samma gång som ett travlopp. Besökande för reining fick möjlighet att se travlopp och travbesökare fick möjlighet att se reining – ett trevligt och fruktsamt möte mellan två ridsporter.

SRHA har genom flera insatser och personer byggt upp kunskapsnivån för Axvall. och samarbetet fortsätter positivt inför framtiden.

traktor och harv