Birgitta Nolén ny Ordförande för SRHA

Idag lördagen den 30 januari, hade SRHA medlemsmöte och årsmöte på ranchen Jultorp i närheten av Skara. Det var ett stort gäng som kom och visade stort intresse av vad som förevarit 2015 och valde ny styrelse. Monica Widh var årsmötets ordförande. Därefter hade Western Sverige möte och i skrivande stund är det Western Gala med god mat och snart också skön musik.

Så här ser SRHA’s nya styrelse ut:

Birgitta Nolen (Ordförande)

Ledamöter:

Jörgen Carlström (omval 2 år 2016-2017)

Svea Nilimaa (nyval 2 år 2016-2017)

Jacqueline Lång-Andersson (nyval 2 år 2016-2017)

Ledamöter sedan tidigare och med ytterligare ett år kvar av sin mandattid:

Sara Hedin-Larsson (kassör)

Johan Fridberger 

Inger Larsson (Sekreterare)

Suppleanter:

Julia Ögren (nyval 1 år 2016)

Felicia Gillström (nyval 1 år 2016)

Janina Kaiser (nyval 1 år 2016)

 

Följande styrelsemedlemmar avgick och avtackades:

Tidigare Ordförande Anneli Silverstolpe

Tidigare Vice Ordförande Claes Linner

Ledamot Lars Åström

Suppleant: Mariette Torvaldson

Suppleant: Cattis Nygren

 

Årsmötesprotokollet kommer läggas upp här på hemsidan under medlemssidan när den är justerad och klar.