FEI information uppdaterad!

Under information FEI finns nu uppdaterad information vilka regler som gäller för att starta i FEI CRI tävlingar och hur man når de olika nivåerna.