Information inför årsmötet

Du som är medlem och har medlems logg-in kan nu hitta alla dokument som behövs inför årsmöte tillsammans med resultat och balansräkning, verksamhetsrapporter, förvaltningsberättelser och revisor berättelse. Där finns också: Förslag till dagordning och stadgar.

Däremot är vi glada att kunna informera intresserade om att året har gått med positivt resultat och att vi har genomfört två stora tävlingar, inför medlemsmöte/årsmötet och byte av ledning.

Ordförande Anneli Silverstolpe och Vice Ordförande Claes Linner tackar för alla år i styrelsen och lämnar över till nästa ledning, en förening med god ekonomi och tävlingsplan klar för 2016!

Verksamhetsberättelse för SRHA 2015