Kallelse till Årsmöte – 31 januari 2015

Kallelse till Medlemsmöte och Årsmöte den 31 januari 2015, med början klockan 13.00 på Jultorps ranch,
Adress: Jultorp 4, 534 62 Larv

Jultorp Ranch ligger i Skaraborg, Västra Götalands län. Det är ca 10 mil från Göteborg, ca 40 mil från Stockholm och ca 35 mil från Malmö.

http://www.jultorpranch.se/hitta.php

Vi håller årsmötet gemensamt med våra föreningskollegor i Western Sverige även i år och har en festlig avslutning med en gemensam Western Galamiddag.

Varmt välkomna!

Kallelse och förslag till dagordning ligger under flik Information. Kallellse har även skickats ut till medlemmar via email.

Information avseende Westerngala/middag samt boende – kommer att informeras här inom kort.

Utdrag från stadgar:”Förslag från enskild medlem att upptas för beslut på årsmötet skall skriftligen (även e-mail) tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag av styrelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida senast tio dagar före årsmötet.”

Kallelse till årsmötet