Om SRHA

Allmänt

Föreningen bildades i maj 1998 med ändamålet att verka för och stödja tävling och sporten ”Reining”  i Skandinavien. Under åren har detta kommit att bli enbart en svensk förening eftersom man i Danmark har numera en egen förening och namnet byttes till Swedish Reining Horse Association, förkortas SRHA.

Norska reining intresserade har också sedan i år en egen förening. Norska reiningryttare har tidigare varit knutna till SRHA. Finland har också sin egen förening sedan några år tillbaka.

Danmark: www.nrha.dk   Norge: www.nrha.no   Finland: www.nrha.fi

Föreningens ändamål enligt föreningsens stadgar §2:

Swedish Reining Horse Association är en ideell förening med ändamål att främja tävlande i ridsportgrenen reining; härunder utveckla och sammanställa informationsmaterial och utbildning för ryttare, uppfödare av hästar och andra intresserade för en bättre förståelse av reiningens grunder och dess korrekta utförande.

Föreningen är en s.k. ”National Affiliate”, dotter organisation, till moderföreningen National Reining Horse Association, USA.

 

I sin verksamhet skall föreningen:

  • Följa vid var tid gällande NRHA Handbook
  • Organisera och anordna tävlingar
  • Utveckla ett Swedish Reining Horse Futurity/Derby
  • Administrera och föra register över tävlingsresultat för i föreningen aktiva ryttare och hästar ur klassificerings synpunkt.
  • Främja samarbete med övriga NRHA- Affiliates i Europa.

Föreningen har årsmöte före den sista januari varje år. Föreningens tillämpar bokföringsår januari – december.

Föreningens organisationsnummer är: 802417-8538

Föreningen bankgiro nummer är: 5019-9934

Payment from our foreign friends – Vid betalningar från utlandet:

IBAN SE 225 000 000 005 345 102 3431 SWIFT: ESSESESS

Föreningens säte: SRHA c/o Sara Hedin-Larsson, Skäggetorp, 155 93 Nykvarn (Sara är kassör/cashier)

Föreningens ekonomi är kontrollerad av en utomstående auktoriserad revisors firma.