Interrimskommittén/arbetsgruppen SvRf inom Reining

Arbetsgrupper:
Interrimskommmittén
Ordförande: Flemming Winberg
Vice ordförande: Cajsa Andersson
(Landslagsledare) Anette Bergendorff

Arbetsgrupp för framtagande av TR:
Jaana Alvesparr, Cajsa Andersson

Ryttarrepresentanter
Johan Svensson, Inge Överlien

Media/Press
Katja Ulvestedt-Stadius

Sponsring
Inge Magnusson