Interrimskommittén/arbetsgruppen SvRf inom Reining

Arbetsgrupper:
Interrimskommmittén
Ordförande: Flemming Winberg
Vice ordförande: Cajsa Andersson
(Landslagsledare) Jörgen Carlström

Arbetsgrupp för framtagande av TR:
Jaana Alvesparr, Cajsa Andersson

Ryttarrepresentanter
Johan Svensson, Inge Överlien

Media/Press

Sponsring
Emma Karlsson