Sire & Dam Programmet

Sire & Dam programmet ligger nere efter att för få hingstar visade intresse. De avkommor som är födda i detta program kommer att tävla om de pengar som finns innestående i programmet tills det inte finns fler avkommor. Sista årskullen föddes 2014, vilket innebär att det finns tävlande avkommor fram till och med år 2020. En diskussion har pågått att utveckla ett nytt program där flera avkommor kan vara med och tävla, men när diskussionerna har kommit fram till att det är en dålig trend i svenskuppfödda hästar. Många importerar och därav har inget nytt program utvecklats.