SRHA har styrelsemöte den 9 november

SRHA har kallat till styrelsemöte den 9 november i Jönköpingstrakten.