Valberedningens förslag inför årsmötet 2015

Valberedningen har nu inkommit med förslag på styrelse.

Det är fyra ordinarie ledamöter som står inför omval och det är Sara Hedin-Larsson, Inger Larsson, Jörgen Carlström, och Johan Fridberger. Valberedningen förordar omval av dessa i ytterligare två år (2015-2016)

Suppleanter väljes ett år i taget och där har Björn Deborg avsagt sig då han har intensivt på jobbet. Cattis Nygren och Mariette Torvaldsson förordas av valberedningen till omval och Birgitta Nylen till nyval för 2015.

Anneli Silverstolpe, Claes Linnér och Lars Åström sitter även 2015 (valdes förra året för två år framåt) Som revisor har vi revisorsfirman SET/Mazar i Stockholm, B. Jonsson.

Hela listan hittar ni här.