Vilka skatteregler gäller för ”utländska” ryttare’s vinstpengar?

SRHA har fått förfrågan från en norsk ryttare och medlem och då reglerna kan vara av allmänt intresse kan du här läsa frågan och vårt svar.
Tor Erik Eggen, Norge, frågar:
Hei, jeg har fått høre at flere av de Norske og Danske rytterne ble trukket 30% I skatt av prispenger på Bøkeberg challenge.Dette kan umulig vere lovlig. ? Er det noen som har noe fornuftig å si om dette?
SVAR: Efter kontroll med svenska Skatteverket ska 15% dras av tävlingsvinst och betalas in till Skatteverket av tävlingsarrangör. Detta gäller alla ryttare som inte är svenska medborgare.
Den ”utländska ryttaren” kan månaden efter (och därefter sex kalender år) tävlingen ringa till Skatteverket på telefon:  + 46 8 564 851 60 och be om ”Ludvika kontoret” eller skriva till: Skatteverket, 771 83 Ludvika och begära ut intyg att betalning skett, för att i sitt hemland bilägga intyget till sin årliga deklaration.
Är skatten lägre än 15% får ryttaren tillbaka pengar genom sin deklaration. Är skatten 15% är skatten betald och ingen beskattning kan göras. Ofta har hobbyryttaren också avdrag för sina kostnader så de mesta kommer ryttaren tillgodo, även om det dröjer ett litet tag.
SRHA kommer tillämpa dessa regler framledes och de kommer finnas i propositionen tillsammans med blankett som ”utländska ryttare” måste fylla i tillsammans med kopia på pass/ID kort, för att skatt ska kunna inbetalas och redovisas. (SKV 2730)
Avseende Bökeberg Challenge (tävling utförd i maj i Svedala), som har en fristående arrangör och som ej är relaterad till SRHA, så gäller dessa regler oavsett om det är ett bolag eller person som arrangerar.